LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP CÁ TRA SẼ CẢI THIỆN TRONG NỬA CUỐI NĂM 2023

6th July 2023

SSI Research tin rằng các công ty kinh doanh xuất khẩu cá tra sẽ bắt đầu thấy ghi nhận mức lợi nhuận cải thiện trong nửa cuối năm 2023.

 

Ảnh minh họa.
 
Trong tháng 6/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam ước đạt 800 triệu USD giảm 21% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tôm và cá tra lần lượt đạt 341 triệu USD giảm 18% so với cùng kỳ; +3% so với tháng trước và 156 triệu USD giảm 26% so với cùng kỳ; -2% so với tháng trước.

Xuất khẩu tôm và cá tra trong nửa đầu năm 2023 lần lượt đạt 1,6 tỷ USD giảm 31% so với cùng kỳ và 885 triệu USD giảm 38%.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng nhóm thủy sản, SSI Research cho rằng hiện vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc do tình trạng lạm phát kéo dài và xử lý hàng tồn kho chậm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, ước tính giá bán trung bình của tôm và cá tra sang Mỹ lần lượt đạt 10,6 USD/kg (-12%) và 3,5 USD/kg (-26%). Theo Agromonitor, sản lượng tiêu thụ cá tra sang Mỹ và Trung Quốc lần lượt giảm -50% và -31% svck trong nửa đầu năm 2023.

Trong nửa cuối năm 2022, sản lượng xuất khẩu cá tra sang Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt -31% và -22%, trong khi giá bán bình quân sang Mỹ và Trung Quốc giảm lần lượt -9% và -3% so với nửa đầu năm 2022. Trong khi sản lượng tiêu thụ giảm đáng kể kể từ Q3/2022, thì giá bán bình quân chỉ bắt đầu giảm kể từ Q4/2022 (giá bán bình quân đạt đỉnh trong tháng 7/2022).

Mặc dù triển vọng các đơn đặt hàng sang Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn do nền kinh tế phục hồi chậm và mức tồn kho tăng cao, SSI Research  tin rằng các công ty kinh doanh xuất khẩu cá tra sẽ bắt đầu thấy ghi nhận mức lợi nhuận cải thiện trong nửa cuối năm 2023, nhờ chi phí giảm bao gồm: (i) giá đầu vào giảm (tôm, cá nguyên liệu và thức ăn thủy sản); (ii) chi phí vận chuyển giảm.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ như VHC, sẽ ghi nhận mức lợi nhuận giảm nhẹ hoặc đi ngang so với cùng kỳ trong Q3/2023 (do giá bán trung bình đạt đỉnh trong Q3/2022) và tăng trưởng lợi nhuận dương từ Q4/2023. 

SSI Research cũng có quan điểm thận trọng hơn nhiều về sự phục hồi của giá cá tra bình quân sang Mỹ do cạnh tranh gay gắt. Đồng thời, ANV cũng được

hưởng lợi khi được miễn thuế chống bán phá giá của Mỹ trong năm nay.

Đối với VHC, theo ban lãnh đạo, đơn đặt hàng trong Q3/2023 đang dần cải thiện so với Q2/2023 xét về sản lượng tiêu thụ. Kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 11 nghìn tỷ đồng giảm 17% và 1,3 nghìn tỷ đồng giảm 34% trong năm 2023. Trong năm 2024, kỳ vọng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 12,4 nghìn tỷ đồng tăng 12,4% và 1,5 nghìn tỷ đồng tăng 14%. 

Đối với ANV, ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng năm 2023 lần lượt là 4,9 nghìn tỷ đồng tăng 1% và 465 tỷ đồng giảm 31%. Trong năm 2024, ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 5,3 nghìn tỷ đồng tăng 8% và 611 tỷ đồng tăng 32% do kỳ vọng xuất khẩu sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối Q4/2023 hoặc đầu năm 2024. 

Đối với FMC, ước tính doanh thu thuần đạt 2,1 nghìn tỷ đồng giảm 25% trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong tháng 6/2023, kim ngạch xuất khẩu tôm của FMC tăng mạnh với mức doanh thu đạt 442 tỷ đồng (-1% svck, +71% so với tháng trước), gần với mức đỉnh xuất khẩu trong năm 2022.

Trong năm 2023, ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 5,7 nghìn tỷ đồng tăng 0,2% và 330 tỷ đồng tăng 7,0%. Trong năm 2024, ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 6,2 nghìn tỷ đồng tăng 8,2% và 368 tỷ đồng tăng 11,2%.