THÔNG ĐIỆP CỦA CÔNG TY

 
 
Mr. Chung Van Le

Ông. Lê Văn Chung

Cố vấn điều hành
“Tại I.D.I - Chúng tôi tâm niệm rằng việc phát triển bền vững chính là nền tảng để xây dựng công ty. Chúng tôi vẫn và sẽ tiếp tục tạo nên những giá trị đa dạng cho con người, đồng thời thích nghi với các thay đổi của xã hội và môi trường”

Trong Thế Giới phát triển nhanh chóng như vậy, sứ mệnh của I.D.I vẫn không thay đổi và sẽ tiếp tục đi sát với những mục tiêu đề ra ban đầu: chúng tôi muốn góp phần nuôi dưỡng một xã hội lành mạnh bằng cách cung cấp các thực phẩm ngon, an toàn và tốt cho sức khỏe. Triết lý này là tiền đề cho những nỗ lực không mệt mỏi của chúng tôi trong hơn 10 năm qua, để trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong xã hội.

Chúng tôi là những người may mắn được hưởng nguồn lợi lớn từ sông Mekong và đồng bằng Sông Cửu Long. Điều này đồng nghĩa với việc IDI cũng có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên này. Bởi vì nguồn tài nguyên nuôi trồng thủy sản trên thế giới không phải là vô hạn, nên đây là thách thức để chúng tôi tìm ra cách sống hài hòa với nhiên thiên. IDI phải tạo ra những bước tiến dài hướng đến sự phát triển bền vững của môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch và hệ sinh thái tự nhiên để thế hệ tương lai được kế thừa món quà vô giá đó. Lời cam kết này là kim chỉ nam điều hướng công ty vận hành qua từng ngày và ảnh hướng lớn đến mọi quyết định của I.D.I. Cùng lúc đó, chúng tôi cố gắng thúc đẩy quá trình phát triển nội tại bằng cách ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhân viên, tạo sự bình đẳng, cơ hội phát triển trong công việc và triển khai các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo trong công ty.

Chúng tôi hiểu rằng I.D.I không nằm ngoài guồng quay của các thay đổi Kinh tế - Xã hội, dẫn đến việc dự đoán các xu hướng phát triển trong tương lai mang tính thử thách hơn. Tuy nhiên, lối sống tích cực và tư duy đa chiều sẽ mở ra các cơ hội mới nhờ quá trình tích lũy và tận dụng kinh nghiệm thực tiễn của chúng tôi. Tất cả những điểm mạnh trên sẽ là yếu tố bảo chứng cho một I.D.I còn phát triển mạnh mẽ và đi xa hơn nữa trên con đường đã chọn.