QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Mang thành tâm biến thành lợi nhuận

I.D.I gặt hái được thành công của mình nhờ vào việc phát triển và tuân theo một chiến lược toàn diện, gắn kết các mục tiêu và nhiệm vụ với các tôn chỉ hoạt động vì Hành tinh, Con người và Sản phẩm.

HOSE: IDI
11,500
 
100 (0.88%)
clock

03/24/2023

Kết thúc phiên

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG