Sản phẩm

Cá tra bắt nguồn từ các ao và sông nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long và đã trở thành thực phẩm chính trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Các sản phẩm cá tra cũng trở nên phổ biến với người tiêu dùng trên toàn thế giới, xuất khẩu đến hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ do hương vị phù hợp với nhiều nền ẩm thực khác nhau.

Introduction

 

 

Giới thiệu sản phẩm

Tại I.D.I chúng tôi quan niệm rằng thực phẩm không những cần có giá trị dinh dưỡng cao, mà còn phải khiến khách hàng cảm thấy ngon miệng. Vì thế, nhiệm vụ của chúng tôi là mang đến các sản phẩm đa dạng, ngon và bổ dưỡng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Còn Da, Vanh Dè Sát

Cá Fillet, Còn Da, Vanh Dè Sát

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Dè

Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Dè

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Thịt Đỏ, Vanh Dè Sát

Cá Fillet, Bỏ Da, Còn Thịt Đỏ, Vanh Dè Sát

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Xông CO

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Xông CO

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Cá Fillet, Còn Da, Còn Dè

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Nguyên Con Cắt Đầu Bằng

Cá Nguyên Con Cắt Đầu Bằng

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Cắt Khúc Từ Cá Nguyên Con Cắt Đầu Bằng

Cá Cắt Khúc Từ Cá Nguyên Con Cắt Đầu Bằng

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Cuộn Hoa Hồng

Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, Cuộn Hoa Hồng

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Nguyên Con Xẻ Bướm Lưng

Cá Nguyên Con Xẻ Bướm Lưng

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, XIên Que

Cá Cắt Khúc Từ Cá Fillet, Tạo Hình Sạch, XIên Que

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up
Ức Cá Tra

Ức Cá Tra

Size: 60g-120g, 120g-170g, 170g-220g, 220g-up