Liên hệ - góp ý

Quan tâm thêm về chúng tôi hoặc sản phẩm của chúng tôi?

Truy cập trang web của chúng tôi: www.idiseafood.com để biết thêm chi tiết,

hoặc liên hệ với chúng tôi tại các địa điểm này để biết thêm thông tin trực tiếp:

TRỤ SỞ CHÍNH

Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

  • 9 Nguyễn Kim, phường 12, quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam
  • Phone: +84 932 824 888

GỬI TIN NHẮN