DỰ ÁN

IDI's main activities are mainly related to the investment and business of industrial clusters and culverts in the filling district of Dong Thap province as well as investment in production and business of factories located in this industrial cluster, belonging to the value chain. farming - processing - exporting pangasius and by-products, value-added products of pangasius
SAO MAI BINH KHANH 3

SAO MAI BINH KHANH 3

Dự án Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 3 sẽ tạo ra quỹ đất cho 2.777 hộ (13.885 người). Ngoài ra, dự án còn tạo môi trường tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn tiện nghi cho cuộc sống văn minh, hiện đại, thúc đẩy phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa của Thành phố Long Xuyên và toàn tỉnh. chung.