UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI

Ngày 27/11/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 01/BCKQ/IDI-2018 ngày 21/11/2018 của CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia IDI (mã chứng khoán IDI, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã phát hành 16.343.749 cổ phiếu.


UBCKNN

Thông báo