Quyết định điều động kế toán trưởng sang làm trợ lý Tổng Giám đốc

Thông báo