Miễn nhiệm Ông Lê Đình Lịch chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI

Thông báo