IDI: Thực hiện quyền mua cổ phiếuTrung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


 


- Tổ chức đăng ký:

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I


 


- Trụ sở chính:

Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp


 


- Điện thoại:

067 3680383


 


- Fax:

067 3680382


 


- Tên chứng khoán:

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I


 


- Mã chứng khoán:

IDI


 


- Mã ISIN:

VN000000IDI4


 


- Mệnh giá:

10,000 đồng


 


- Sàn giao dịch:

HOSE


 


- Loại chứng khoán:

Cổ phiếu phổ thông


 


- Ngày đăng ký cuối cùng:

01/12/2014


  


Lý do và mục đích : Thực hiện quyền mua cổ phiếu


Nội dung cụ thể :


 


- Số lượng chứng khoán phát hành: 38.000.000 cổ phiếu


 


- Giá phát hành: 10.000 đồng


 


- Tỷ lệ thực hiện: 6:5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 06 quyền được mua 05 cổ phiếu mới).


 


- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:


 


+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.


 


+ Phương án xử lý cổ phiếu không được đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.


 


- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phần như sau: (123 *5)/6 = 102,5 cổ phiếu, làm tròn xuống là 102 cổ phiếu.


 


- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:


 


+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/12/2014 đến ngày 31/12/2014.


 


+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3)


 


- Quy định về chứng khoán đặt mua:


 


+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 10/12/2014 đến ngày 08/01/2015.


 


+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.


 


- Địa điểm thực hiện:


 


+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


 


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I, Quốc lộ 80, cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp và xuất trình CMND.


 


- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:


 


+ Tên chủ tài khoản: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I


+ Số TK: 702.604.33


 


+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh An Giang


 


Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán IDI lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).


 


Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/12/2014


 


Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.


 


Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.


 


LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA IDI


 


- Tên Chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I


 


- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014


 


1 Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ 10/12/2014 – 31/12/2014


 


2 Ngày TVLK nộp báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền 06/01/2015


 


3 Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu : Từ 10/12/2014 – 08/01/2015


 


4 Thành viên lưu ký nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Chậm nhất ngày 12/01/2015


 


5 Tài khoản chuyển tiền đặt mua :


 


- Tên đơn vị: Chi nhánh TP.HCM - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam


 


- Số TK: 119.10.00.007873.7


 


- Mở tại : Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. 

Thông báo