FARMING

1
Ấp trứng
2
Chế biến
3
Nông nghiệp
4
Quản lý chất lượng
Hatching

Chăm sóc ao nuôi:

Bây giờ để chuẩn bị, mỗi ao ít nhất cần 500m2 và lớn hơn là hàng chục ha tùy theo quy mô nuôi. Độ sâu mực nước từ 1,5 - 2 m. Bờ bao quanh ao cao hơn mực nước đỉnh lũ của sông trong vụ nuôi năm. Tuy nhiên, nên bố trí biện pháp thoát nước trong trường hợp khẩn cấp tràn bờ.

Hatching

Pond care:

Now to prepare, each pond needs 500sqm at least and as larger as dozens of hectares depending on the size of farming. Its water depth is 1.5 – 2 m. Surrounding shores of the pond to be higher than the peak level of river flooding of the river in the cropping year. Nevertheless, it is recommended to arrange a drainage measure for emergency of overflowing the shores.

Hatching

Pond care:

Now to prepare, each pond needs 500sqm at least and as larger as dozens of hectares depending on the size of farming. Its water depth is 1.5 – 2 m. Surrounding shores of the pond to be higher than the peak level of river flooding of the river in the cropping year. Nevertheless, it is recommended to arrange a drainage measure for emergency of overflowing the shores.

Hatching

Pond care:

Now to prepare, each pond needs 500sqm at least and as larger as dozens of hectares depending on the size of farming. Its water depth is 1.5 – 2 m. Surrounding shores of the pond to be higher than the peak level of river flooding of the river in the cropping year. Nevertheless, it is recommended to arrange a drainage measure for emergency of overflowing the shores.

Toàn cảnh nghề nuôi cá tra

Cá tra / basa, được gọi là cá basa và cá tra sau này, được tìm thấy có nguồn gốc từ sông Mekong. Con sông bắt đầu từ cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc chảy xuống Thái Lan, Campuchia, đến Việt Nam và đổ ra biển qua một mạng lưới các phân lưu. Trên thực tế, loài cá mà nó tìm thấy có tính chất di cư cao ở ven sông Hồ Tonlé Sap, Campuchia. Ở Việt Nam, nó được chứng minh là phát triển mạnh mẽ cùng với khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trở lại bối cảnh lịch sử nuôi trồng thủy sản, có thể là sớm nhất vào năm 1950. Vào thời điểm đó, người nuôi thậm chí còn rất ít nhưng nghề nuôi cá đã được phát triển sau này với nhiều lồng gỗ nổi trên mặt nước sông Cửu Long và cả trong các ao dọc sông, cả hai nhánh sau và trước của nó.

Hatching

Nghề nuôi cá trên lồng bè nổi lên từ đó. Nhưng trên thực tế, điều này tỏ ra không đủ trong điều kiện sản xuất hàng loạt. Và nông dân đã thay đổi xu hướng nuôi cũ của họ sang nuôi trong ao như chúng ta thấy hiện nay.

Hatching