Công văn chấp thuận gia hạn thời gian đại hội cổ đông năm 2016

Thông báo