Công ty cổ phần Đầu tư  và Phát triển đa quốc gia (IDI)

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 383 fax: 02773 680 382

Website: www.idiseafood.com Email: info@idiseafood.com

A.    CÔNG TY LIÊN KẾT:

 

1.     Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển thủy sản (TRISEDCO)

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.680657 – Fax: 02773.680657

 

2.     Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài chính (ASTAR)

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02962.211326

 

3. Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc và Khoáng sản Châu Á (AIM)

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773.680433 – Fax: 02773 680 434

 

 B.      CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

  

1.     Văn phòng đại diện tại Thành phố Long Xuyên

Địa chỉ: 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 02963.840138 – Fax: 02963.940 837; 0296 3944622

 

C.      NHÀ MÁY CH BIN THỦY SẢN:

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 443 – Fax: 02773 680 443

 

 D.      NHÀ MÁY CH BIN DẦU CÁ:

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 697 – Fax: 02773 680 697

 

E.      XÍ NGHIỆP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN:

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 283 906 – Fax: 02773 283 906

Quay về trang trước