Cá tra nguyên con

 

1.  Tên sản phẩm: cá tra nguyên con.

2. Miêu tả: cá tra nguyên con, còn da hoặc đã được lột da, còn đầu hoặc không còn đầu, nếu bỏ đầu thì cắt thẳng hoặc cắt chữ V, bỏ nội tạng, còn vây, đuôi hoặc đã cắt vây, đuôi.

3. Màu sắc của thịt: không quan tâm.

4.  Kích cỡ: 600-800g, 800-1000g, 1000-up.

5. Hóa chất xử lý: không có

6. Hình thức cấp đông: Cấp đông rời IQF với lớp mạ băng bảo vệ bên ngoài là 5, 10, 15 và 20%.

7. Hình thức đóng gói: IWP, IVP hoặc đóng xá 5 kg, 10kg/thùng với mạ băng bảo vệ hoặc 10%.

 

Sản phẩm:

Cá tra nguyên con, chưa cấp đông, còn da, bỏ đầu cắt thẳng, bỏ nội tạng, bỏ vây đuôi, size 800-1000g.

 

Sản phẩm:

Cá tra nguyên con, cấp đông IQF, lột da, bỏ đầu cắt thẳng, bỏ nội tạng, size 600-800g.

Quay về trang trước