undefined

Ô. Phạm Đình Nam - TV. HĐQT Kiêm Phó TGĐ

Ông Phạm Đình Nam sinh năm 1969 tại thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông Nam tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng tại Trường Xây dựng Miền Tây, quá trình công tác như sau:

 

Từ 1991-1993   : Đội trưởng đội xây dựng số 6 thuộc XNXD Tây Sông Hậu

 

Từ 1994-1997   : Đội XD thuộc xí nghiệp XD Tây Sông Hậu

 

Từ 1998-2005   : Giám đốc XN Phương Nam thuộc công ty CP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.

 

Từ 2006- 2009  : Giám đốc ban quản lý dự án Sao Mai Bến Tre

 

Từ 2009- 2012  : Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy Sản ( Trisedco)

 

Từ 2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia.

Quay về trang trước