undefined

Ô. Nguyễn Văn Hung - Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Hung sinh năm 1954 tại Đồng Tháp. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng, Ông được nhận công tác tại Phòng chính trị Tỉnh đội An Giang từ năm 1975.

 

Từ năm 1989, Ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng tổ chức Sở Kinh tế đối ngoại tỉnh An Giang; Sau đó, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Thanh tra Sở Thương mại Du lịch tỉnh An Giang từ năm 1995.

 

Từ năm 1997, Ông Hung tham gia góp vốn thành lập và điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc.

 

Năm 2003, ông tham gia thành lập công ty CP Đầu tư và Phát triển đa quốc gia (IDI) và giữ chức vụ phó Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến nay.

 

Ngoài ra, Ông cũng đang giữ các vị trí lãnh đạo khác như Phó Chủ tịch HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy Sản.

Quay về trang trước