undefined

Ô. Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng Giám Đốc- Giám Đốc Kinh Doanh

-         Năm 2011 tốt nghiệp cử nhân Quản Trị Kinh Doanh trường California State University- Long Beach, chuyên ngành Thương Mại Quốc Tế

-         Từ năm 2011-2015: Nhân viên Kinh Doanh, Trợ lý Tổng Giám Đốc, Trợ Lý Chủ Tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI

-         Từ tháng 10/2015 được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Đa Quốc Gia IDI.

Quay về trang trước