undefined

Ô. Lê Xuân Quế - Thành viên HĐQT

Ông Lê Xuân Quế sinh năm 1968 tại Triệu Sơn, Thanh Hóa. Từ năm 1992, Ông công tác tại xí nghiệp Tây Sông Hậu – Bộ Xây Dựng sau khi tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng. Năm 1997, Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Phương Nam trực thuộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang. Năm 2003, Ông được điều về công tác tại văn phòng công ty Sao Mai sau đó giữ chức vụ phó Tổng giám đốc Công ty.

 

Năm 2010, ông Lê Xuân Quế được bầu vào và giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của công ty IDI cho đến nay.

 

Ngoài ra, Ông Quế còn giữ các chức vụ quản trị tại các công ty khác như thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Du lịch & Phát triển Thủy sản.

Quay về trang trước