undefined

Ô. Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn:

Tốt nghiệp ngành vô tuyến điện tử - Sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam chuyển ngành,

Tốt nghiệp ngành xây dựng Công trình công nghiệp và dân dụng trường Xây dựng miền Tây.

Quá trình công tác:

Từ năm 1991 - 1993: Đội phó đội xây dựng số 2 xí nghiệp xây dựng TSH - Cty Xây dựng Miền Tây - Bộ Xây dựng

Từ năm 1997 – 1998 : Phó phòng kỹ thuật Công ty XD Sao Mai( Nay là Tập đoàn Sao Mai)   

Từ năm 1999 - 2000 : Đội trưởng đội xây dựng số 5 Công ty XD Sao Mai

Từ năm 2001: Giám đốc chi nhánh Công ty Xây dựng Sao Mai tại Cần Thơ

Từ năm 2002 – 2006 : Phó phòng kế hoạch Công ty CP Đầu Tư và XD Sao Mai.

Từ năm 2007 – 2009 : Trưởng phòng kế hoạch - kinh doanh Công ty CP Đầu Tư và XD Sao Mai

Từ 2010 – Nay: Trưởng phòng quản lý Bất động sản Công ty CP Đầu Tư và XD Sao Mai

Chức vụ hiện nay:

Thành viên hội đồng quản trị Công ty IDI

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:    

Trưởng phòng Quản lý Bất động sản Tập đoàn Sao Mai,

Thành viên HĐQT Công ty CP Nhựt Hồng,

Thành viên HĐQT Công ty CP ĐT Du Lịch & Phát Triển Thủy Sản Trisedco.

Quay về trang trước