undefined

Bà. Lê Thị Phượng - TV HĐQT

 Từ năm 2004 – 2006 : Kế toán Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Sao Mai.

 Từ năm 2007 – 9/2015: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu Tư và Xây Dựng Sao Mai ( Nay đổi thành Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai)

Từ tháng 10/2015- nay: Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai

Chức vụ hiện nay: Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai

Quay về trang trước