undefined

Ô. Lê Thanh Thuấn

Chủ tịch HĐQT

undefined

Ô. Nguyễn Văn Hung

Phó chủ tịch HĐQT

undefined

Ô. Lê Văn Chung

TV HĐQT Kiêm TGĐ

undefined

Ô. Phạm Đình Nam

TV. HĐQT Kiêm Phó TGĐ

undefined

Ô. Lê Đình Lịch

Phó Tổng Giám Đốc

undefined

Ô. Nguyễn Thanh Hải

Phó Tổng Giám Đốc- Giám Đốc Kinh Doanh

undefined

Ô. Lê Xuân Quế

Thành viên HĐQT

undefined

Ô.Trương Vĩnh Thành

Thành viên HĐQT

undefined

Ô. Lê Văn Thành

Thành viên HĐQT