Tóm tắt hoạt động KD


Năm 2003, Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia được thành lập với tổng số vốn ban đầu là 29 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, hầu hết Ban lãnh đạo và điều hành của IDI là những cán bộ chủ chốt của Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.


Năm 2005, IDI khởi động dự án Cụm Công nghiệp Vàm Cống qui mô gần 23ha tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.


Năm 2006, Công ty bắt đầu chi trả đền bù cho khu tái định cư và Cụm Công nghiệp Vàm Cống giai đoạn 1. Đồng thời, Công ty cũng khởi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư và Cụm Công nghiệp giai đoạn 1.


Năm 2007, IDI chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh số 1 và các hạng mục phụ trợ khác. Đây cũng là nhà máy đầu tiên trong Cụm Công nghiệp Vàm Cống được xây dựng. Bên cạnh đó, IDI tiếp tục chi trả tiền đền bù cho phần còn lại của Cụm Công nghiệp Vàm Cống và khởi động dự án vùng nuôi cá tra nguyên liệu của Công ty. Ngoài ra, IDI còn tham gia vào việc đầu tư các dự án bất động sản của Sao Mai.


Năm 2008, Công ty hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị giai đoạn 1 và 2 của nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh số 1 đạt công suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày và kho lạnh có sức chứa 4.600 tấn đi vào hoạt động, chính thức ghi tên IDI vào danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục khởi công xây dựng nhà máy chế biến phụ phẩm giai đoạn 1.


Năm 2009, IDI tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị giai đoạn 3 của nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh số 1 để tiến tới đạt công suất thiết kế 600 tấn nguyên liệu/ngày và hoàn thiện nhà máy chế biến phụ phẩm giai đoạn 1 đi vào sản xuất kinh doanh.


Năm 2010, chính thức vận hành nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh số 1 đạt công suất thiết kế 600 tấn nguyên liệu/ngày. Dự án đầu tư Khu Trung tâm Thương mại huyện Lấp Vò thuộc tỉnh Đồng Tháp được tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng trên 50 tỷ đồng với qui mô đất đai 17,37 ha, qui mô quy hoạch 14,73 ha, tổng vốn đầu tư 133,24 tỷ đồng.


Năm 2011, khởi công dự án Nhà máy Tinh luyện Dầu Cá có công suất thiết kế 100 tấn dầu cá thô/ngày với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng 23.450m2. Hoàn thiện vùng nuôi cá tra theo tiêu chuẩn Global G.A.P gần 6 ha tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.


Năm 2012, đầu tư hoàn thành nhà máy tinh luyện dầu cá công suất giai đoạn I 100 tấn/ nguyên liệu/ ngày. Dự án Khu Trung tâm Thương mại huyện Lấp Vò đã san lấp mặt bằng xong, bắt đầu xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.


Năm 2013, nhà máy tinh luyện dầu cá công suất giai đoạn I 100 tấn/ nguyên liệu/ ngày đi vào hoạt động.


Hiện IDI đã có tên trong top 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đông lạnh hàng đầu của Việt Nam.


BẢNG TÓM TẮT CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN NAY

Năm

VỐN ĐIỀU LỆ

DOANH THU THUẦN

LỢI NHUẬN SAU THUẾ

Số tiền

Tỉ lệ thay đổi

Số tiền

Tỉ lệ thay đổi

Số tiền

Tỉ lệ thay đổi

2008

228,107,040,000

_

281,229,121,757

_

26,640,937,591

_

2009

228,107,040,000

_

703,967,070,573

250%

33,137,052,599

124%

2010

380,000,000,000

167%

946,691,519,106

135%

91,642,076,105

277%

2011

380,000,000,000

_

1,097,473,165,478

116%

39,609,103,424

43%

2012

380,000,000,000

_

1,331,157,378,976

121%

36,589,044,556

92%

Quay về trang trước