Công ty cổ phần Đầu tư  và Phát triển đa quốc gia (IDI)

Địa chỉ: Quốc lộ 80, Cụm CN Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp.

Điện thoại: 02773 680 383 fax: 02773 680 382

Website: www.idiseafood.com Email: info@idiseafood.com

Quay về trang trước